OŚWIADCZENIE O BEZPIECZEŃSTWIE I RODO

Bezpieczeństwo informacji i prywatność to jedne z najważniejszych atutów firmy Terberg. W naszym największym interesie jest, abyś miał zaufanie do sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi informacjami i danymi osobowymi. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pracujemy dokładnie i bezpiecznie, nasze wewnętrzne procesy i zasady są prawidłowe, a nasi współpracownicy prawidłowo przetwarzają dane (biznesowe). Jest to zadanie ciągłe.

Od 25 maja 2018 r. każda firma, która przetwarza dane osobowe obywateli europejskich, musi przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO").

W świecie, w którym obowiązujące przepisy podlegają ciągłym zmianom, nieustannie dążymy do tego, aby nasze rozwiązania spełniały wszystkie odpowiednie przepisy i regulacje.
W tym zakresie dostosowujemy również, w razie potrzeby, nasze wewnętrzne procedury i komunikację. Robimy to, aby zachować zgodność z najnowszymi przepisami i regulacjami.

Dlatego chcemy przekazać Państwu jasne i przejrzyste informacje na temat sposobu, w jaki Terberg Group BV i wszystkie jej spółki zależne, zwane dalej Grupą Terberg, przetwarzają dane osobowe w odniesieniu do potencjalnych klientów, dostawców, interesariuszy i osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Oczywiście te dane osobowe będą przetwarzane z najwyższą możliwą starannością i środkami bezpieczeństwa.

Grupa Terberg przestrzega ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Oznacza to, że:

 • jasno określić, w jakich celach przetwarzamy dane osobowe;

 • ograniczyć gromadzenie przez nas danych osobowych tylko do tych danych osobowych, które są wymagane do tych celów;

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej i prosimy o zgodę w przypadkach, gdy taka zgoda jest wymagana;

 • stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych, a także mieć wymagania wobec stron, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie;

 • Szanujemy Twoje prawo do udostępnienia swoich danych osobowych do wglądu na Twoje żądanie, poprawienia lub usunięcia.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Istnieje wiele celów, dla których Grupa Terberg gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników. W ramach umów z partnerami biznesowymi Grupa Terberg gromadzi i przetwarza dane kontaktowe, które mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko, kraj, zainteresowania biznesowe i/lub zawodowe, służbowy numer telefonu komórkowego i służbowy adres e-mail:

 • Jeśli jesteś naszym (potencjalnym) klientem, wykorzystujemy Twoje dane, aby przesłać Ci ofertę, aby móc określić, jakie specyfikacje lub wymagania musi spełniać dany przedmiot lub usługa, aby móc dostarczyć towary lub wykonać dla Ciebie pracę, aby wystawić faktury oraz sprawnie i skutecznie komunikować się z Tobą na temat aspektów realizacji umowy.

 • Jeśli jesteś (potencjalnym) dostawcą lub innym kontrahentem, Twoje dane osobowe są również niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Przy zakupie jest to konieczne, aby poinformować Cię, jakie specyfikacje lub wymagania musi spełniać dany przedmiot lub usługa, możesz wysłać zapytanie ofertowe lub możemy złożyć u Ciebie zamówienie, możemy szybko i sprawnie opłacić Twoje faktury i komunikować się z Tobą w sprawie innych aspektów umowy.

 • Do wewnętrznej analizy w celu doskonalenia procesów, rozwoju produktów i usług oraz badań rynku;

 • Informowanie relacji i pracowników o naszych (nowych) produktach i usługach bezpośrednio, ale także na przykład poprzez kampanie za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej, w których Grupa Terberg stara się uwzględniać preferencje w oparciu o zakupione produkty i/lub usługi.

 • Jeśli regularnie zamawiasz i/lub dostarczasz u nas, będziemy przechowywać i wykorzystywać podane przez Ciebie dane osobowe, aby w przyszłości osobiście informować Cię pocztą elektroniczną o naszych istniejących i nowych produktach i usługach, a w razie potrzeby otrzymasz ofertę w tym zakresie.
  Mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Państwa danych osobowych w tym celu, a mianowicie w informowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych produktów i usług. Za każdym razem, gdy wysyłamy Ci wiadomość e-mail reklamową, masz możliwość poinformowania nas o swoich preferencjach, a także rezygnacji z subskrypcji przyszłych wiadomości e-mail.
  Zobacz link rezygnacji z subskrypcji na dole każdej wiadomości.

 • Jeśli jesteś naszym klientem jednorazowym, będziemy wysyłać Ci wiadomości reklamowe tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę.

Nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli podasz nam niewystarczające dane osobowe, możliwe jest, że nie będziemy mogli wykonać wyżej wymienionych czynności.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
Twoje dane będą przekazywane przez nas osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania produktu lub usługi uzgodnionej z Tobą lub z Twoją firmą.
Aby chronić Państwa prawa, zawieramy z tymi stronami trzecimi (partnerami) umowę o przetwarzaniu danych.

Dane strony internetowej
Nasza strona internetowa zawiera przyrządy pomiarowe innych podmiotów, takie jak pliki cookie Google Analytics.
Dane są automatycznie udostępniane tej firmie, a my robimy to, aby śledzić, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Wykorzystujemy tę wiedzę do optymalizacji naszej strony internetowej pod kątem odwiedzających.

Bezpieczeństwo
Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych użytkownika, Grupa Terberg stosuje techniczne i organizacyjne procedury bezpieczeństwa. Procedury te gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do rodzajów przetwarzania i charakteru danych osobowych, które mają być chronione.

TWÓJ KINGLIFTER IDEALNIE DOPASOWANY DO TWOJEGO ZASTOSOWANIA