KINGLIFTER NIEDERLASSUNGEN UND DISTRIBUTOREN

BÜROS

TERBERG KINGLIFTER NL HQ

Baronieweg 23a 3403 NL IJsselstein, Niederlande

 

Telefon +31 30 221 90 70

Fax +31 30 221 90 71

E-Mail info@terbergkinglifter.eu

TERBERG KINGLIFTER DE HQ

Daimlerstraße 13 D - 89275 Elchingen Deutschland

 

Telefon +49 (0) 7308 8176 - 0

Fax +49 (0) 7308 8176 -13

E-Mail kinglifter@terberg-de.de

NIEDERLASSUNG BOCHUM

Hansastraße 131 D - 44866 Bochum Deutschland

 

Telefon +49 (0) 40 43 09 114 - 623

Fax +49 (0) 40 43 09 114 - 618

E-Mail kinglifter@terberg-de.de

NIEDERLASSUNG HAMBURG

Stenzelring 37 D – 21107 Hamburg Deutschland

 

Telefon +49 (0) 40 43 09 114 - 0

Fax +49 (0) 40 43 09 114 - 40

E-Mail kinglifter@terberg-de.de

VERTRIEBSPARTNER

IHR KINGLIFTER PERFEKT AUF IHRE ANWENDUNG ZUGESCHNITTEN